Van burgerinitiatief tot netwerk van 40 boerderijen en 800 adoptievrienden

 

Adopteer een Koe is in 2001 opgericht door burgers en stichting Milieubewustzijn (StiM) om de boeren te steunen bij de MKZ-crisis. De ziekte MKZ (mond-en-klauwzeer) kostte honderdduizenden dieren het leven. De beelden van (preventieve) ontruimingen en lege stallen hadden grote impact en uit sympathie met de boeren besloten veel burgers om zich aan te sluiten bij Adopteer een Koe.

Bijna 5 jaar na de MKZ-crisis telde Adopteer een Koe al ca 80 boerderijen met 2000 adoptievrienden en besloot men op eigen benen te gaan staan. Stichting Koevoet werd opgericht om het project verder vorm te geven. Verbinding en verduurzaming bleven de kernbegrippen van de stichting.

Op dat moment was het adoptieprogramma een totaal nieuw concept dat in eerste instantie niet erkend werd door overheid en maatschappelijke organisaties. Enkele jaren later echter, werd AEK succesvol gekopieerd door de acties als ‘adopteer een kip’ en ‘adopteer een appelboom’.

 

 

Beeld: Stadsboerderij De Kemphaan
Kemphaan

 

Nadat de emoties rondom de MKZ-crisis waren geluwd stabiliseerde de aanwas van nieuwe adoptievrienden en zette er een daling in die tot medio 2011 heeft geduurd.

De komst van het nieuwe bestuur eind 2011 zorgde voor nieuw elan bij Stichting Koevoet.
Eerst werd ‘het huis op orde gebracht’ en werd er een nieuwe marketing strategie uitgewerkt. Adoptievrienden en – boeren merkten dat het bestuur een nieuwe koers had uitgezet en reageerden enthousiast en positief.

In 2015 besloot Stichting Koevoet om de naam ‘Adopteer een Koe’ te laten registreren en inmiddels is het een gedeponeerde naam die alleen mag worden gebruikt door Stichting Koevoet.
Hetzelfde geldt voor het beeldmerk.

Nog steeds richt Stichting Koevoet zich op de verbinding van burgers en boeren. Juist nu, met de huidige voedselschandalen willen veel burgers weten wie hun voedsel produceert.
Zij willen hun (klein-)kinderen laten zien waar de melk écht vandaan komt en hen respect voor dieren en de natuur bijbrengen. Het aantal adoptievrienden en –boeren groeit weer.
In de zomer van 2018 telt de stichting ca 40 boerderijen en ruim 800 adoptievrienden .
De stichting is financieel gezond.

 

1 oktober Boerenprotest

Een spannende dag, dat was 1 oktober.

Maar wat een saamhorigheid, alle boeren samen met de trekker, trein of vissersboot naar Den Haag!

 

Stond je ook in de file?  Onze excuses namens de boeren.

Wil je weten waarom?  Vraag het jouw adoptieboer!  Deze kan een heel ingewikkelde materie het beste aan je uitleggen.

Heb jij nog geen adoptieboer? Ben jij nog geen vriend van een van onze boerderijen?
Steun één van onze boeren,  adopteer nu een koe, dan is de rest van 2019 gratis…..

en…........
Weet dat door jouw steun de koeien zoveel mogelijk in de wei kunnen lopen, en je het boerennieuws rechtstreeks van de boeren hoort.

Goed idee toch?  Kies hier   jouw boerderij.

 

 Wist u dat...


... een koe rond de 500 kilo weegt.
... een koe per etmaal voldoende heeft
    aan 20 minuten slaap.
... een koe wel 100 liter water per dag
    kan drinken.
... elke koe een ander (en uniek) 
    vlekkenpatroon heeft.
... een koe in de stal gemiddeld 2 uur per
    dag besteedt aan eten en drinken.
... een koe alleen in de onderkaak 12
    kiezen en 8 snijtanden heeft. (In de
    bovenkaak  heeft ze alleen 12 kiezen.

Afbeelding: Ellie Saarloos
schotse-hooglanderkalfje