Van burgerinitiatief tot netwerk van 40 boerderijen en 800 adoptievrienden

Adopteer een Koe is in 2001 opgericht door burgers en stichting Milieubewustzijn (StiM) om de boeren te steunen bij de MKZ-crisis. De ziekte MKZ (mond-en-klauwzeer) kostte honderdduizenden dieren het leven. De beelden van (preventieve) ontruimingen en lege stallen hadden grote impact en uit sympathie met de boeren besloten veel burgers om zich aan te sluiten bij Adopteer een Koe.

Bijna 5 jaar na de MKZ-crisis telde Adopteer een Koe al ca 80 boerderijen met 2000 adoptievrienden en besloot men op eigen benen te gaan staan. Stichting Koevoet werd opgericht om het project verder vorm te geven. Verbinding en verduurzaming bleven de kernbegrippen van de stichting.

Op dat moment was het adoptieprogramma een totaal nieuw concept dat in eerste instantie niet erkend werd door overheid en maatschappelijke organisaties. Enkele jaren later echter, werd AEK succesvol gekopieerd door de acties als ‘adopteer een kip’ en ‘adopteer een appelboom’.

Beeld: Stadsboerderij De Kemphaan
Kemphaan

Nadat de emoties rondom de MKZ-crisis waren geluwd stabiliseerde de aanwas van nieuwe adoptievrienden en zette er een daling in die tot medio 2011 heeft geduurd.

De komst van het nieuwe bestuur eind 2011 zorgde voor nieuw elan bij Stichting Koevoet.
Eerst werd ‘het huis op orde gebracht’ en werd er een nieuwe marketing strategie uitgewerkt. Adoptievrienden en – boeren merkten dat het bestuur een nieuwe koers had uitgezet en reageerden enthousiast en positief.

In 2015 besloot Stichting Koevoet om de naam ‘Adopteer een Koe’ te laten registreren en inmiddels is het een gedeponeerde naam die alleen mag worden gebruikt door Stichting Koevoet.
Hetzelfde geldt voor het beeldmerk.

Nog steeds richt Stichting Koevoet zich op de verbinding van burgers en boeren. Juist nu, met de huidige voedselschandalen willen veel burgers weten wie hun voedsel produceert.
Zij willen hun (klein-)kinderen laten zien waar de melk écht vandaan komt en hen respect voor dieren en de natuur bijbrengen. Het aantal adoptievrienden en –boeren groeit weer.
In de zomer van 2018 telt de stichting ca 40 boerderijen en ruim 800 adoptievrienden .
De stichting is financieel gezond.

 

de-zon

De zomer!

Zomer Ja, het was droog.

Het was soms zo droog dat we al van het wintervoer moesten voeren om de koeien aan het eten te houden. Wij zijn als boeren dan ook blij met de diverse maatregelen die in samenwerking met de boerenorganisaties, het ministerie en Europa zijn genomen.
Zo mochten we langer mest uitrijden.
Ook nog na 1 september. Waarom?
Mest uitrijden in felle zon doet het gras verbranden. Mest uitrijden bij de eerste regen, dan wordt de mest niet benut, maar spoelt ze zo weg. Toch moest onze mestopslag leeg voor het nieuwe stalseizoen. En om in het najaar nog wat gras te kunnen oogsten was zeker ook mest nodig. Gelukkig kwam er op tijd zo nu en dan wat regen. Konden we in alle regio’s toch nog de mest uitrijden in september en bleven de temperaturen hoog! Hoera, het gras groeit weer!

 

 Wist u dat...


... een koe rond de 500 kilo weegt.
... een koe per etmaal voldoende heeft
    aan 20 minuten slaap.
... een koe wel 100 liter water per dag
    kan drinken.
... elke koe een ander (en uniek) 
    vlekkenpatroon heeft.
... een koe in de stal gemiddeld 2 uur per
    dag besteedt aan eten en drinken.
... een koe alleen in de onderkaak 12
    kiezen en 8 snijtanden heeft. (In de
    bovenkaak  heeft ze alleen 12 kiezen.