STICHTING

De grondregels van de stichting zijn vastgelegd in de statuten. Voor meer informatie kunt u de nieuwsbrieven lezen.

Het Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat geheel uit onbezoldigde vrijwilligers. De samenstelling is als volgt:

Leo van den Hoek          voorzitter (en adoptievriend)
Tineke Walvis                   secretaris (en adoptievriendin)
Liesbeth Samsom           penningmeester (en boerin ’t Spant in Wilnis)
Olga Schmidt                   marketing en communicatie (en adoptievriendin)
Frits Cramer                     administratie (en adoptievriend)

Overige betrokkenen

Elisa Kool                           redactie  nieuwsbrief
Rianne van Duin              grafische vormgeving
Esther Vegter - Tupker  social media

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur Stichting Koevoet
Bestuur